Fase 2 bouwrijp

16 maart '18

Op maandag 19 maart wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor fase 2 Carolus. Dat is nodig om te zijner tijd te kunnen starten met het bouwen van de woningen. De werkzaamheden worden in juli 2018 afgerond.

Wat gaat er gebeuren?

De civiele aannemer start met grondwerk, de voorbereidingen voor het leidingwerk en het aanleggen van bouwwegen. Op het terrein aanwezige obstakels die een belemmering vormen voor de bouw worden verwijderd. Ook kunnen er al een aantal bouwhekken worden geplaatst.

graafmachine
Naar het woningaanbod Fase 2: woningtypes
Maak nu al jouw account aan Mijn Eigen Huis