Stand van zaken

30 maart '18

De gemeenteraad heeft begin maart het gewijzigde bestemmingsplan voor fase 2 Carolus vastgesteld. Dat is dus goed nieuws! Tot eind april kunnen belanghebbenden nog wel bezwaar maken, maar het raadsbesluit is een eerste belangrijke stap.

Wat betekent dat?

Met het vastgestelde bestemmingsplan hebben we een juridisch kader voor de uitwerking en toetsing van de woningen in fase 2. Dat betekent dat we nu in gesprek kunnen met de gemeente over de woningontwerpen en de definitieve verkaveling.

In april hebben we daarvoor overleg met Welstand. Zodra de ontwerpen akkoord zijn, kunnen we nieuwe artist impressions laten maken. Dan wordt al echt zichtbaar hoe mooi Carolus fase 2 wordt.

De planning wordt aangepast

In de komende periode is de architect druk bezig met het tekenwerk en gaan wij aan de slag met het contracteren van de aannemer. Daarna kunnen de definitieve verkoopstukken worden gemaakt. Er is dus nog heel veel te doen vóór de verkoop van de woningen fase 2 kan starten.

Zelfs als er geen bezwaren op het bestemmingsplan worden ingediend, verwachten we niet nog vóór de zomer met de eerste woningen van fase 2 in verkoop te kunnen gaan. Een start verkoop na de zomervakantie lijkt ons realistischer. 

Fase 2: 3 deelplannen

Fase 2 omvat circa 100 woningen. Dat zijn er erg veel om in één keer in verkoop te brengen en te bouwen. Fase 2 wordt daarom opgeknipt in 3 deelplannen.

Het eerste deelplan bestaat uit Starterswoningen en Herenhuizen. De volgende deelplannen volgen, afhankelijk van de verkoopsnelheid, relatief kort na elkaar. In de 2 laatste deelplannen komen de overige woningtypes aan bod.

Carolus fase 2

Nieuwe indicatieprijzen

In mei vorig jaar zijn de woningtypes van fase 2 op de website gepubliceerd met een indicatie van de te verwachten vanaf-prijzen. Sindsdien is de woningmarkt flink in beweging gekomen en zijn de bouwkosten fors gestegen. Ook zijn er maatregelen op gebied van duurzaamheid vereist.
Dit heeft beslist effect op de verkoopprijzen van de woningen in fase 2.

Hoewel de definitieve verkoopprijzen nog niet bekend zijn, vinden wij het belangrijk om je nu al over de wijziging te informeren. Onder het woningaanbod zijn de nieuwe indicatieprijzen opgenomen.

Veel belangstelling voor fase 2 Carolus

Er is bijzonder veel belangstelling voor Carolus fase 2. Nu al krijgen we regelmatig vragen over de toewijzing van de woningen. Bij de toewijzing spelen de financiële check én de datum waarop je je als belangstellende hebt aangemeld een belangrijke rol. Op de website kun je onder het kopje Service bij Woning kopen de verkoopprocedure nalezen.

Hoe zit het met de starterswoningen?

De definitieve voorwaarden waaronder de Starterswoningen straks zullen worden verkocht zijn nog niet vastgesteld. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het opstellen van de verkoopvoorwaarden. Een belangrijk doel daarbij is, dat de Starterswoningen ook daadwerkelijk bij de juiste doelgroep terechtkomen.

Een aantal voorwaarden daarvoor wordt nu bekeken. Hierbij valt o.a. te denken aan zelfbewoningsverplichting en voorrang voor inschrijvers die een sociale huurwoning achterlaten of starter op de koopwoningenmarkt zijn. Zodra de verkoopvoorwaarden definitief zijn, publiceren we ze op de website.

Naar het woningaanbod Indicatieprijzen aangepast
Maak nu al jouw account aan Mijn Eigen Huis