Werk in uitvoering

6 februari '19

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in Carolus. De werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken zijn afgerond en de verkoop van deelplan I is gestart. Binnenkort start de bouw van deze woningen. De oplevering van de eerste woningen in naastgelegen Hervensche Park komt zelfs al in zicht. Volop beweging dus!

Planning (prognose)

Carolus

In fase 2 komen in totaal 119 woningen, verdeeld over 3 deelplannen. Deelplan I bestaat uit 44 koop- en 19 huurwoningen, de bouw start in februari 2019. In het voorjaar van 2020 worden de woningen opgeleverd. De bouw van deelplan II (34 woningen) start in het najaar, als alles volgens plan verloopt worden deze in het najaar van 2020 opgeleverd. De planning van de 22 woningen in deelplan III staat nog niet vast.

Hervensche Park

Naast Carolus ligt nieuwbouwplan Hervensche Park. In totaal komen hier 56 woningen en 19 appartementen, verdeeld over 3 fases. De eerste fase (11 woningen) is inmiddels in aanbouw, de oplevering wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2019. De bouw van fase 2 en 3 start in het 2e en 3e kwartaal van 2019. Naar verwachting worden de laatste woningen eind 2020 opgeleverd.

Brug Weidekruidlaan

In het verlengde van de Weidekruidlaan komt een brug, die Carolus en Hervensche Park verbindt. De bouw van de brug start half februari en zal als alles voorspoedig verloopt eind april 2019 klaar zijn.

Afstemmingsoverleg

Op 30 januari is er een afstemmingsoverleg geweest tussen de bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken partijen en een aantal omwonenden. Tijdens het overleg is een presentatie getoond. Wil je graag weten wat er besproken is, dan kun je het verslag inzien.

Bekijk de presentatie

Routing

Gedurende de bouw wordt het verkeer verdeeld in 2 categorieën: bouwverkeer en bewonersverkeer.

Het bouwverkeer wordt gescheiden gehouden van het overige verkeer. De bouwplaats van zowel Hervensche Park als Carolus is voor beide aannemers bereikbaar zonder dat zij door de wijk hoeven te rijden. Het bouwverkeer voor Hervensche Park bereikt het werk via een (tijdelijke) doorgang aan de Bruistensingel. Het bouwverkeer naar Carolus gaat vanaf de Hervensebaan rechtstreeks de Weidekruidlaan in.

Bewoners van Carolus verlaten de wijk gedurende de bouw via de Heemststraat. Na oplevering van de woningen verlaten de nieuwe bewoners van Hervensche Park de wijk via de nieuwe brug (en tijdelijk) de Melissestraat en de Heemststraat.

Routing
  Bekijk de woningen van Carolus
  Meer over Carolus