Omgevingsvergunning deelplan I onherroepelijk

8 november '18

Goed nieuws voor deelplan I van Carolus: de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor de 44 woningen is onherroepelijk! Deze vergunning was medio september verleend. Tijdens de wettelijke inspraaktermijn van 6 weken zijn bij de gemeenten geen bezwaren binnengekomen. De start verkoop van de woningen komt hiermee weer een stapje dichterbij.

Wanneer start de verkoop?

Een exacte datum kunnen we daarvoor op dit moment nog niet geven. Wel zijn we volop bezig met verzamelen en in orde maken van de benodigde stukken, zodat alle informatie bij start verkoop online te vinden is.
We streven ernaar om nog in november met de woningen in verkoop te gaan.

Heb jij je aangemeld als belangstellende voor de woningen van Carolus fase 2? Dan ontvang je per email bericht zodra we nieuws hebben over de datum waarop de verkoop start.

Maak dat nu vast aan Heb jij al een account?
Hoe werkt dat? Tussenwoning met korting