Welke formulieren heb je nodig?

25 oktober '18

Om in aanmerking te komen voor de Koopstartregeling voor de tussenwoningen in fase 2 van Carolus, dien je een aantal formulieren te overleggen zodat je inkomen kan worden getoetst aan de uitgangspunten. Hieronder zie je welke dat zijn.

Overzicht

Inkomstenbelasting
1. In alle gevallen is een verklaring nodig

Inkomensbronnen (indien van toepassing)
2. Inkomen uit arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd   
3. Inkomen uit flexibele en/of overige arbeidsrelatie (bijv. free-lance)   
4. Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf                     
5. Inkomen uit sociale uitkering                               

Partneralimentatie (indien van toepassing)
6. Ben je gescheiden en betaal je partneralimentatie?         

Bijzondere verplichtingen (indien van toepassing)
7. Heb je een studieschuld?                             

Ad. 1. Inkomstenbelasting

 • Je hebt aangifte inkomstenbelasting gedaan; In dat geval maak je een kopie van de meest recente aanslag Inkomensbelasting (IB). Dat is meestal de aanslag over het afgelopen kalenderjaar. Bij voorkeur de definitieve aanslag. Heb je die nog niet ontvangen, dan voeg je een kopie van de voorlopige aanslag bij.
 • Je hebt (nog) geen aangifte inkomstenbelasting gedaan; in dat geval heb je een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Je kunt deze opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Zorg dat je jouw burgerservicenummer bij de hand hebt. De Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring normaliter binnen 1 week toe.

Naast bovengenoemde aanslag inkomstenbelasting of inkomensverklaring heb je, afhankelijk van je situatie, nog één of meer documenten nodig. Kijk hieronder wat voor jou van toepassing is.

Ad 2. Inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

 • Kopie recente werkgeversverklaring, niet ouder dan 3 maanden
  Deze kun je aanvragen bij je werkgever. Het origineel kun je gebruiken bij de hypotheekaanvraag.
 • Kopie recente loonstrook

Ad 3. Inkomen uit flexibele en/of overige arbeidsrelatie

 • Jaaropgaven van de laatste 3 kalenderjaren, verstrekt door de werkgever(s)
 • Aanslagen inkomstenbelasting of inkomensverklaringen over de laatste 3 kalenderjaren

Ad 4. Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf

 • Aanslagen inkomstenbelasting over de afgelopen 3 jaar

Ad 5. Inkomen uit sociale uitkering

 • Toekenningsbesluit of schriftelijke verklaring van de uitkerende instantie

Ad 6. Te betalen partneralimentatie

 • Echtscheidingsconvenant, rechterlijke uitspraak m.b.t. de echtscheiding of overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap

Ad 7. Studieschuld

 • Recent overzicht van de betalingen door DUO

Aanleveren van de documenten

Van de documenten die voor jou en je eventuele partner van toepassing zijn maak je één PDF-bestand, dat je nadat de verkoop is gestart kunt uploaden in je persoonlijke account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na de toewijzing wordt deze informatie vernietigd.

Terug naar de informatie Informatie Koopstart
Jouw persoonlijke account Mijn Eigen Huis