De planning voor fase 2

8 december '17

Eerder gaven we aan dat de woningen van Carolus fase 2 in het eerste kwartaal van 2018 in verkoop zouden gaan. Om de woningen te ontwikkelen is echter aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hoe staat het daar mee?

Bestemmingsplanprocedure

Na de zomer van 2017 is de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan ingezet. Inmiddels is duidelijk dat op het ingediende plan bij de gemeente een aantal zienswijzen is binnengekomen.
Deze zienswijzen dienen eerst door de gemeente te worden afgehandeld. We verwachten dat begin maart 2018 het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Wat betekent dit voor de planning?

Door de ingediende zienswijzen heeft de procedure rondom aanpassing van het bestemmingsplan meer tijd nodig dan wij hebben ingeschat. Dat betekent dat ook de planning voor de start verkoop naar achteren schuift. De verkoop van de 1e woningen staat nu eind 2e kwartaal 2018 op de agenda.

Informatie starterswoningen

De belangstelling voor de starterswoningen in Carolus is enorm groot. Maar wanneer kom je daarvoor in aanmerking en hoe gaat dat straks met de toewijzing?

In het 1e kwartaal van 2018 geven we duidelijkheid over de voorwaarden van de toewijzing, duurzaamheid/energiezuinigheid en de prijsstelling van de woningen.

Naar het woningaanbod Fase 2: woningtypes
Maak nu al jouw account aan Mijn Eigen Huis